context voor... HOLLANDIA BLUES Na de souvereiniteitsoverdracht van 31 december 1949, die de onafhankelijkheid van Indonesië bekrachtigde,  trok een grote groep Nederlanders uit het voormalig Nederlands- Indië naar Nieuw-Guinea. Hollandia Blues, gebaseerd op de jeugdherinneringen van de schrijver, is het verhaal van een Indische jongen die er zijn lagere schooltijd doorbracht. Hoe zag ‘onze laatste kolonie’ er uit? Wie schreven er geschiedenis? In vijf thema’s geeft deze site een achtergronddecor voor het verhaal:. Contact www.hollandiablues.blogspot.com